Speciale i straffesager – Møderet for landsret

Advokat Peter Messerschmidt har beskæftiget sig med at føre straffesager for by- og landsret i ni år, med speciale i sager om økonomisk kriminalitet, narkotikakriminalitet, våbensager, drabssager og drabsforsøg samt bandekriminalitet.

Peter Messerschmidt har en fortid i anklagemyndigheden, og kan derfor hurtigt se hvor politiets og anklagemyndighedens sager har svage punkter, stille spørgsmål ved politiets efterforskning, og vurdere hvordan anklagemyndigheden vil opbygge og tilrettelægge sagen.

Hurtigst muligt efter den sigtedes henvendelse og modtagelse af sagen, afholder Peter Messerschmidt et møde med den sigtede, hvor der rådgives om hvordan sagen står, og det videre forløb. Inden en sag kommer for retten gennemgår han den grundigt for at finde bevismæssige svagheder. Ofte er det relevant, at anmode politiet om at foretage yderligere efterforskning, eksempelvis ved afhøring af vidner eller tekniske undersøgelser som teleoplysninger, DNA-undersøgelser eller overvågningsmateriale.

Som sigtet kan det være ganske voldsomt at være oppe imod politiets og anklagemyndighedens store apparat, hvor man alene har sin forsvarer til hjælp. Samtidig befinder man sig ofte i en svær situation, hvor familie, arbejdsliv, venner og fremtid sættes under pres.

Peter Messerschmidt er bevidst om den udsatte situation man er i som sigtet, og hjælper den sigtede bedst muligt gennem forløbet. Peter Messerschmidt har fuld tavshedspligt omkring alt hvad klienten fortæller.

Peter Messerschmidt hjælper også omkring praktiske forhold omkring besøg i fængslet, flytning og udgang, ligesom han hjælper med at søge erstatning for eksempelvis uberettiget anholdelse, fængsling, ransagning og aflytning.

Peterbild-peter Messerschmidt, advokat (L)

pm@messerschmidt.dk

TLF 81 81 66 66

Medlem af